انتشار نسخه نهایی KALI 1.1.0

به نقل از سیتو : Mati aharoni خبر از انتشار کالی لینوکس ۱.۱.۰ داده است. این یک انتشار مهم از این پروژه بر پایه دبیان است که نرم‌افزار‌های مختص تست نفوذ و آنالیز جدل را با خود همراه دارد. « پس از بیش از ۲ سال توسعه عمومی ( به همراه یک سال توسعه در پشت صحنه) ما مفتخر به اعلام اولین انتشار مهم کالی لینوکس – نسخه ۱.۱.۰ هستیم. این انتشار ترکیبی از پشتیبانی بی‌سابقه از سخت‌افزار‌ها را به همراه پایداری بسیار مستحکم با خود به همراه دارد. برای ما این انتشار واقعا مرحله مهمی است، همان طور که این انتشار بر منفعت‌های انتقال ما از بک‌ترک به کالی لینوکس در این ۲ سال گذشته، تاکید می‌کند. زمانی که به کالی بالغ نگاه می‌کنیم، یک توزیع لینوکس مستعد و منعطف را می‌بینیم که با ویژگی‌های تست نفوذ و امنیتی غنی است، درحالی که  بر روی همه انواع سخت‌افزاری‌های ARM عجیب و شگفت‌انگیز اجرا می‌شود. اما حرف زدن کافی است، تغیرات خوب اینجا هستند: انتشار جدید هسته ۳.۱۸ را اجرا می‌کند،‌ برای حملات تزریق بیسیم پچ شده. سیستم های ساخت ISO ما هم‌اکنون off live-build 4.x … را اجرا می‌کنند. « ادامه اعلان انتشار را برای دستوراعمل بروزرسانی و دیدن ویدئو تبلیغاتی بخوانید.
برای مشاهده راهنمای نصب این نسخه به زبان انگلیسی به همراه تصویر میتونین از لینک زیر استفاده کنین

http://www.tecmint.com/wp-content/uploads/2015/02/Kali-Linux-Installation-620x293.jpg

Official Kali  Linux Downloads

You can download official Kali Linux releases from the following links:

Image Name Direct Torrent Size Version
SHA1Sum
Kali Linux 64 bit ISO Torrent ۳.۰G
۱.۱.۰
۴۰a1fd1d4864e7fac70438a1bf2095c8c1a4e764
Kali Linux 32 bit ISO Torrent ۳.۱G
۱.۱.۰
d4bbda25891e5419df54b0a19470adf34183f186
Kali Linux 64 bit mini ISO Torrent ۲۸M
۱.۱.۰
۸۳f3a81a6d99fcb6f1b12815ddb446195c344299
Kali Linux 32 bit mini ISO Torrent ۲۸M
۱.۱.۰
۵۸۰۳d927d62c397def4278ee898390ab51b12800
Kali Linux armel Image Torrent ۲.۱G
۱.۱.۰
۷۳۷e08dce4874d10c47b7f4cbfb17ec38b1246af
Kali Linux armhf Image Torrent ۲.۰G
۱.۱.۰
۸۷e73b68099eb2355e4905bf0f56201a9a87c0c6

Verifying SHA1 Checksums of Downloaded Images

When you download an image, be sure to download the SHA1SUMS and SHA1SUMS.gpg files that are next to the downloaded image (i.e. in the same directory on the server). Before verifying the checksums of the image, you must ensure that the SHA1SUMS file is the one generated by Kali. That’s why the file is signed by Kali’s official key with a detached signature in SHA1SUMS.gpg. Kali’s official key can be downloaded like so:

$ wget -q -O – https://www.kali.org/archive-key.asc | gpg –import
# or…
$ gpg –keyserver hkp://keys.gnupg.net –recv-key ۷D8D0BF6
# …and verify that the displayed fingerprint matches the one below
$ gpg –list-keys –with-fingerprint ۷D8D0BF6
pub 4096R/۷D8D0BF6 ۲۰۱۲-۰۳-۰۵ [expires: ۲۰۱۸-۰۲-۰۲]
Key fingerprint = 44C6 513A 8E4F B3D3 0875 F758 ED44 4FF0 7D8D 0BF6
uid Kali Linux Repository <devel@kali.org>
sub 4096R/FC0D0DCB ۲۰۱۲-۰۳-۰۵ [expires: ۲۰۱۸-۰۲-۰۲]

Once you have downloaded both SHA1SUMS and SHA1SUMS.gpg, you can verify the signature as follows:

$ gpg –verify SHA1SUMS.gpg SHA1SUMS
gpg: Signature made Thu Mar ۷ ۲۱:۲۶:۴۰ ۲۰۱۳ CET using RSA key ID 7D8D0BF6
gpg: Good signature from “Kali Linux Repository <devel@kali.org>”

If you don’t get that “Good signature” message or if the key ID doesn’t match, then you should stop the process and review whether you downloaded the images from a legitimate Kali mirror.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *